Recent heeft het Veiligheidsberaad gehoor gegeven aan de dringende oproep vanuit het rijk om 225 crisisnoodopvangplekken per regio voor asielzoekers te realiseren. Voor de gemeente Amersfoort betekent dit het tijdelijk opvangen van 100 asielzoekers met ingang van 29 juni 2022, waarbij er gekozen is voor de locatie Sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3. De crisisnoodopvang zal enkele weken duren. 
In samenwerking met de GGDrU en SRO, de beheerder van de locatie, wordt de sporthal gebruiksklaar gemaakt. Op maandag 27 juni a.s. van 19.00 tot 21.00 uur organiseert de gemeente Amersfoort in de Sporthal Zielhorst een inloopbijeenkomst voor omwonenden en bedrijven uit de directe omgeving. De betrokkenen worden hierover per brief geïnformeerd. Inwoners met vragen die niet in de gelegenheid zijn aan de inloopbijeenkomst deel te nemen kunnen hun vragen mailen naar vluchtelingen@amersfoort.nl.

Aanleiding is dat in het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel momenteel meer mensen verblijven dan waar het aanmeldcentrum op berekend is. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) berichtte de minister en staatssecretaris van Justitie en Veiligheid dat het in verband met een tekort aan reguliere opvangplaatsen niet meer in staat is, de wettelijke taak om alle asielzoekers op te vangen, tot uitvoering te brengen. De minister deed vervolgens via de voorzitters van de veiligheidsregio’s een dringende oproep aan de gemeenten en informeerde de Commissarissen van de Koning hierover