De crisisnoodopvang van 100 asielzoekers in sporthal Zielhorst aan de Trompetstraat 3 is op 15 augustus 2022 gestopt. De sporthal kan weer door scholen en verenigingen worden gebruikt. In samenwerking met de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en beheerder SRO gold de locatie sinds 29 juni als overloop voor het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel.

Hulp van wijkbewoners

Burgemeester Lucas Bolsius: “We zijn dan dankbaar voor de vaak hartverwarmende inzet van iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze tijdelijke opvang. Bewoners en organisaties uit de wijk speelden hier een belangrijke rol in. Zij regelden bijvoorbeeld de komst van een ijscowagen op een warme dag. Er is veel samen gesport en ondernomen. Tegelijkertijd vraagt de opvang natuurlijk ook het nodige van de omgeving. We danken iedereen voor het begrip.”

De vluchtelingen die in de sporthal hun onderkomen hadden zijn de afgelopen tijd weer op andere plekken in het land ondergebracht. De opvang was nodig omdat het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te vol is. Hierdoor is het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) niet meer in staat om de wettelijke taak om alle asielzoekers op te vangen uit te voeren. De minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie hebben daarom een dringende oproep voor hulp gedaan aan de gemeenten. Amersfoort hielp hier aan mee met de inzet van Sporthal Zielhorst.

Bijeenkomst

Buurtbewoners en vrijwilligers krijgen vandaag een uitnodiging voor een bijeenkomst. Doel is om met elkaar terug te blikken op de crisisnoodopvang, elkaar te bedanken en om evaluatiepunten aan de organisatie te kunnen toe lichten.