Aan de Snouckertlaan in Amersfoort zal er vanaf nu definitief een coffeeshop komen. De Raad van Staten heeft zes ingediende bezwaren ongegrond verklaard. Daarmee komt er een eind aan het getouwtrek aan de vergunning die eerst wel werd verleend en toen weer niet.