Beweging 3.0 is gestopt met de zorg in woonzorgcentrum De Liendert aan de Zwaluwenstraat in Amersfoort. Alle bewoners en medewerkers hebben binnen Beweging 3.0 of elders een plek gevonden. Het gebouw wordt momenteel ontmanteld, ter voorbereiding op de oplevering aan verhuurder Portaal per 1 april 2019.

In De Liendert woonden ouderen die zorg kregen van Beweging 3.0. Het huurcontract voor De Liendert is door Beweging 3.0 opgezegd. Het pand is namelijk onvoldoende geschikt vanwege de steeds zwaardere zorgvraag van toekomstige cliënten en voldoet in de toekomst niet meer aan de wensen en eisen van de overheid. Bovendien brengen de huur en het noodzakelijke onderhoud en vervanging van installaties hoge kosten met zich mee. De laatste bewoners verhuisden op 19 december 2018 naar hun nieuwe woonplek.

Bewoners Ad Hoc

Sinds eind oktober 2018 wonen tijdelijke bewoners via Ad Hoc Beheer in De Liendert. Zij blijven voorlopig nog in het pand.

Beweging 3.0

Beweging 3.0 biedt activiteiten op het gebied van wonen, zorg en welzijn in de regio Eemland. Zo’n 2.500 medewerkers en 2.000 vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de cliënten. Meer informatie is te vinden op www.beweging3.nl.