Op dinsdag 28 juni heeft het college van burgemeester en wethouders bekendgemaakt dat op het schoolplein van basisschool De Vlucht aan de Huismus in Bunschoten een noodlokaal komt. Samen met het schoolbestuur van VCO Bunschoten zal de gemeente een noodlokaal inrichten op het schoolplein van PCB De Vlucht.

Op de school is namelijk een gebrek aan lokalen. Gedurende twee schooljaren willen ze daarmee tijdelijk de lokalenproblematiek op lossen waar de school mee te kampen heeft.