Afgewezen worden voor een baan omdat je een beperking hebt, een café niet in mogen vanwege je afkomst, op straat nageroepen worden als je met je partner hand in hand loopt, niet geselecteerd worden voor een huurwoning op basis van je achternaam. Ook in Amersfoort ervaren inwoners vooroordelen en discriminatie. Zij krijgen niet dezelfde kansen en mogelijkheden als waar iedereen recht op heeft. Het college van burgemeester en wethouders wil met een anti-discriminatie agenda 2021-2026 ervoor zorgen dat dit verbetert.

In Amersfoort voelt zo’n 10-20 procent van de inwoners zich weleens gediscrimineerd. Discriminatie op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op straat is daarbij het meest genoemd. “Dat is een gemiddeld landelijk cijfer, maar elke ervaring met discriminatie is er één te veel” aldus Cees van Eijk, wethouder Diversiteit. “Discriminatie, racisme of een andere vorm van uitsluiting hoort nergens, ook niet in Amersfoort. In onze stad mag iedereen zich veilig voelen om zichzelf te zijn, meedoen in de samenleving en van jongs af aan dezelfde kansen krijgen. Discriminatie staat dat in de weg en dat moeten we voorkomen. Als grenzen toch worden overschreden dan pakken we dat aan.” De anti-discriminatie agenda is gebaseerd op gesprekken met inwoners, samenwerkingspartijen en beleidsmakers van de gemeente.