De Gemeente Amersfoort sluit zich aan bij het landelijk Taalakkoord Werkgevers. Gemeentesecretaris Nico Kamphorst nam het certificaat hiervoor  op woensdag 3 maart digitaal in ontvangst. Daarmee laat de gemeente zien dat zij werkt aan een toegankelijke organisatie voor laaggeletterde werknemers en hen helpt zich op de werkvloer verder te ontwikkelen.
 
In Amersfoort zijn naar schatting 9.500 laaggeletterde inwoners. De gevolgen van een taalachterstand zijn groot. De gemeente Amersfoort wil dat iedere inwoner mee kan doen in de stad. Zowel in de privésituatie als op de werkvloer. Dat is lastig als je de taal niet goed beheerst.