Tijdens de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart wordt in Amersfoort voor het eerst een extra toegankelijk stembureau ingericht. Deze stemlocatie, dat ‘Xtra toegankelijk bureau’ heet, maakt het voor mensen met een beperking mogelijk om volledig zelfstandig te stemmen. Het stembureau wordt bemand door stembureauleden die zelf een beperking hebben.
 
Iedereen die stemgerechtigd is, moet kunnen stemmen. Alle plekken in de gemeente Amersfoort waar komende verkiezingen wordt gestemd, voldoen aan de fysieke toegankelijkheidseisen. Op vijf stembureaus na. Ook is het mogelijk om een volmacht af te geven en een ander te laten stemmen, als iemand dat zelf niet kan of wil. Het Xtra toegankelijke stembureau is deze verkiezingen nieuw. Dit stembureau biedt meer Amersfoorters met een beperking de mogelijkheid om zelfstandig te stemmen. Kiezers met een visuele beperking kunnen op deze stemlocatie gebruikmaken van een stemmal en soundbox. De stemmal is een speciaal ontwikkelde mal met gaatjes. Daarop zijn de partijen met voelbare cijfers en in braille aangegeven.

Met een koptelefoon krijgt men via de soundbox te horen welke partijen en kandidaten op de lijst staan. Ook voor mensen met een auditieve beperking wordt het stemmen op dit stembureau zo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De stembureauleden bieden op 17 maart de hele dag ondersteuning met gebarentaal. Het Xtra toegankelijke stembureau wordt bemand door stembureauleden die zelf een beperking hebben.

Dit zijn ervaringsdeskundigen met wie de gemeente Amersfoort samenwerkt. Het stembureau wordt ingericht in Stadscafé de Observant op Stadhuisplein 7. Het stembureau is alle drie de dagen geopend: 15, 16 en 17 maart. De komende tijd is de gemeente in overleg met de ervaringsdeskundigen voor de meest ideale inrichting van het stembureau. Alle ontwikkelingen met betrekking tot dit stembureau zijn te volgen via www.amersfoort.nl/verkiezingen Coronavirus

Dit jaar is de Tweede Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart. Vanwege het coronavirus worden extra maatregelen genomen om het voor iedereen mogelijk te maken om zo veilig mogelijk te stemmen. Meer informatie is te vinden op www.amersfoort.nl/verkiezingen