Begeleiding bij inburgering wordt in Amersfoort vanaf 1 juli 2021 verbreed: Amersfoortse inburgeraars leren zo snel mogelijk de Nederlandse taal, combineren dit met werk of studie, worden wegwijs gemaakt in onze stad en ontmoeten stadsgenoten. Inburgeraars doorlopen vanaf het eerste moment een programma waarin niet alleen aandacht is voor taal, maar ook voor andere aspecten waar iemand mee te maken krijgt als hij zich hier vestigt. Zo wordt een goede start in Nederland mogelijk. Amersfoort is een van de eerste gemeenten met zo’n brede aanpak en neemt daarmee een voorschot op de nieuwe wet Inburgering die naar verwachting op 1 januari 2022 in gaat.

Cees van Eijk, wethouder diversiteit: “Amersfoort vindt het belangrijk inburgeraars goed op weg te helpen in onze samenleving. Ervoor zorgen dat een inburgeraar meedoet in onze stad, ontwikkelkansen krijgt en zich hier thuis voelt. En daar zetten we al jaren op in met vrijwilligers en partners in de stad. Met deze vernieuwde aanpak gaat inburgeren sneller en beter. Dat de Amersfoortse inburgeraars daar dit jaar al van kunnen profiteren, vind ik een goede ontwikkeling.”