Amersfoort scoort sociaal-economisch het beste van de 50 grootste gemeenten in Nederland. De gemeente staat ook hoog op de ranglijst voor woonaantrekkelijkheid en woningdruk. Dit blijkt uit de nieuw Atlas voor Gemeenten 2022, die op woensdag 22 juni 2022 uitkwam. Met name de woondruk geeft aan dat het belangrijk is dat er de komende jaren, samen met Rijk en Provincie, hard wordt gewerkt aan de bouw van betaalbare woningen in Amersfoort.

Amersfoort is nog altijd erg in trek vanwege het aantrekkelijke woonklimaat en de sterke economische positie. Dit leidt er echter wel toe dat Amersfoort ook hoog op de ranglijst staat als het gaat om woningdruk. Voor deze lijst is gekeken naar het aantal woningzoekenden in relatie tot de beschikbaarheid van woningen. In Amersfoort zijn er 140 kandidaten voor iedere 100 woningen. Hiermee staat Amersfoort in de top van steden met de grootste woningdruk.

Zorgen om de hoge woningdruk

Burgemeester Lucas Bolsius in reactie op de uitkomsten van de Atlas: “Ook deze lijst laat weer zien dat Amersfoort een ideale plek is om te wonen en ondernemen. Tegelijkertijd baart de hoge woningdruk ons grote zorgen. Amersfoort moet een stad voor iedereen blijven. Daarom is het zo belangrijk dat we de komende jaren, samen met het Rijk en de provincie, de mouwen opstropen en de bouw van duizenden betaalbare woningen op grootschalige locaties in de binnenstedelijke spoorzone en A1-zone mogelijk maken. Ik heb er vertrouwen in dat ons dat ook lukt”

Hiermee verwijst de burgemeester naar de positie van Amersfoort op de lijst van Grootschalige Woninggebieden, waar de spoorzone en de A1-zone onderdeel van uitmaken. Om de woningbouw een impuls te geven zijn er door het Ministerie van BZK vijftien gebieden benoemd waar overheden samenwerken aan goede, bereikbare, grootschalige woningbouw. 

De Atlas voor Gemeenten 2022 laat verder zien dat Amersfoort een stabiele plek inneemt op de lijsten. Voor het derde jaar op rij staat Amersfoort op de vijfde plek in woonaantrekkelijkheid. De vorig jaar behaalde eerste plek op de lijst van sociaal-economisch sterke gemeenten werd ook dit jaar behouden.