Honderden jongeren met kleine of grote schulden of geldproblemen krijgen in Amersfoort de komende vijf jaar extra hulp. Gemeente Amersfoort, Stadsring51, Sociaal Fonds Amersfoort (SFA) en Jeugd Interventie Team (JIT) gaan met een vernieuwende aanpak meer jongeren uit de schulden helpen en houden. Zo komt er speciaal voor jongeren een saneringskrediet en een turbo-schuldregeling. Daarnaast gaan tien jongeren meedoen aan een pilot van het Bouwdepot. Dit is een nieuwe methode die (thuisloze) jongeren in financiële problemen of kwetsbare situaties bestaanszekerheid biedt om een zelfstandig leven op te bouwen.

Cees van Eijk, wethouder Werk en Inkomen: “Alle jongeren verdienen alle kansen op een goede toekomst. Jongeren met schulden of die pech hadden met een slechte start thuis, staan echter vaak al één-nul of meer achter op hun leeftijdsgenoten. En dat werkt door op latere leeftijd. Daar willen we iets aan doen door hen nu al uit de schulden te helpen en herhaling te voorkomen. Schuldenvrij zijn gaat dan over meer dan alleen geld. Het brengt dagelijks rust, je voelt je beter en dan kun je gericht nadenken over de toekomst en daaraan werken. Die kans of een nieuwe kans daarop zouden alle jongeren moeten krijgen.”