Gemeente Amersfoort heeft van de Rijksoverheid een bedrag van ruim 1.5 miljoen euro ontvangen voor de nieuwe Regeling Reductie Energie Woningen (RREW). Dat betekent dat de gemeente, samen met de woningcorporaties, door kan met het bieden van concrete ondersteuning van woningeigenaren én huurders om thuis energie te besparen. De regeling wordt nu voorbereid en we hopen te starten op 1 april 2021. Vanaf dat moment worden via www.amersfoortduurzaam.nl/energiebesparen ook de verschillende acties bekend en kunnen mensen zich aanmelden