Alle nieuw te bouwen woningen worden energieneutraal en in de toekomst zelfs energieleverend gebouwd. Ook zijn er afspraken gemaakt over het hergebruik van materialen en het gebruik van ecologische materialen.

Vooruitlopend op landelijke regelgeving gaat het Amersfoortse college een aangescherpte werkwijze invoeren om dit mogelijk te maken. Daarnaast wordt gekeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om normen vast te leggen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van experimenten onder de crisis- en herstelwet. Zo kan bijvoorbeeld een lagere norm worden vastgelegd voor milieubelasting door materialen die in een gebouw worden toegepast.  
 
De Raad heeft in het deelakkoord Duurzaamheid aangegeven dat energieneutrale nieuwbouw en circulair bouwen met ecologische materialen de norm zijn voor nieuwbouw in de gemeente Amersfoort. Dit is ook vastgelegd in de Warmtevisie en het Deltaplan wonen.   Wethouder duurzaamheid Astrid Janssen: ‘Gelukkig zijn er al een aantal bouwers volop bezig met energieneutrale concepten. Wij willen meer bouwers zover krijgen datzelfde te doen. En we zullen hen daarmee ook ondersteunen.’