Hogekwartier is na een periode van ruim 15 jaar getransformeerd tot een levendige, nieuwe stadswijk met een mix van comfortabele, duurzame koop- en huurwoningen. Het is een stedelijke woonwijk met kwalitatief hoogwaardig openbaar groen geworden, met variatie in bebouwing en een glooiend karakter.

Al vanaf 2006 zijn de Alliantie en gemeente Amersfoort bezig om het gebied aan te pakken. Eind november 2022 is de laatste woning in Hogekwartier opgeleverd. De realisatie van deze grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkeling in Amersfoort is hiermee afgerond.