Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is ook in september verder gedaald ten opzichte van augustus. In de arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in september 4.939 WW-uitkeringen. Dit is een daling van 2,5% ten opzichte van augustus. Landelijk daalde het aantal WW-uitkeringen met 4,5%.

De daling bij sectoren zoals vervoer en logistiek, alsmede bij uitzendbedrijven zet door. In september zien we in deze sectoren dalingen met respectievelijk 9,6% en 5,6% van het aantal WW-uitkeringen. Ook de sectoren bank en verzekeringswezen en zorg en welzijn (-8,3% en -3,9%) laten een procentuele daling zien. Stijgingen doen zich voor in de chemische industrie (+12,8%) en de overheid (+10%).

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, zakte één procentpunt naar 2,7%. Daarmee lag dit percentage ook in september onder het landelijk gemiddelde, dat ook iets daalde en uitkwam op 3%.