Het aantal toegekende WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort is in oktober weer iets gestegen ten opzichte van de vorige maand. De arbeidsmarktregio Amersfoort telde UWV in oktober 5.019 WW-uitkeringen. Dit is een stijging met 1,6% ten opzichte van september. Landelijk bleef het aantal WW-uitkeringen nagenoeg gelijk.