Vanaf komend weekend gaan buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) de geldende coronamaatregelen strenger controleren en handhaven in de binnenstad. Naleving van deze regels verslapt op een sommige plaatsen, waaronder in de horeca. Om te voorkomen dat in Amersfoort aanvullende regels en meer beperkingen nodig zijn, wordt het toezicht op de bestaande maatregelen strikter. De meeste Amersfoorters en bezoekers van de stad, houden zich aan de noodzakelijke richtlijnen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Maar net als in de rest van Nederland, worden de regels steeds minder nageleefd. Het aantal besmettingen in Amersfoort is relatief laag, maar neemt na lange tijd van daling weer toe. In een aantal andere steden en regio’s worden inmiddels strengere coronaregels toegepast. In Amersfoort is dat op dit moment nog niet nodig.