De komst van een asielzoekerscentrum voor 700 mensen op Kamp van Zeist leidt tot grote onrust in Soesterberg dat er vlak naast ligt. Bewoners vinden het aantal veel te groot of willen helemaal geen azc naast de deur. De digitale hoorzitting van de gemeenteraad van Soest woensdagavond met zo’n honderd mensen maakte hun standpunten duidelijk. Men is bang voor overlast, zwerfvuil en inbraken. Vooral de komst van groepen alleenstaande mannen is hun grote zorg, evenals de vorige asielzoekersopvang van 2014 tot 2017. De mannen uit het azc vielen meisjes lastig, floten of sisten ze na. Ook fietsten ze veelvuldig ongevraagd achter meisjes aan. Volgens een inspreekster waren er ook andere vormen van ongepast gedrag aan de orde van de dag; poepen en plassen in de bosjes, rondhangen, zwerfvuil, schreeuwen, honden schoppen, zuipen, drugs gebruiken, slapen in het bos en zwaaien met messen. 700 nieuwe asielzoekers in de buurt is te veel, er verblijven al 400 Afghanen in het naastgelegen Huis ter Heide.