In het stationsgebied van de Hoef West zijn vier partijen vergevorderd bezig om woningbouw te realiseren. In totaal gaat het daarbij om de nieuwbouw van circa 1.300 woningen aan de Hoefseweg 11, Inputplein 1, Hoefseweg 1 en Computerweg 1. Daarnaast wordt er circa 15.000 m2 aan kantoren en andere werkruimtes gerealiseerd. Om deze bouwplannen mogelijk te maken legt het college de startnotitie bestemmingsplan voor aan de gemeenteraad. Na vaststelling van de startnotitie door de raad wordt het ontwerpbestemmingsplan opgesteld.